Biblioteca de la UdG

Llibres electrònics

 

     Cercar a catàlegs

  •  El meu compte

DUGi: Repositori digital de la UdG

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

ORCID

DIALNET

Gestor de bibliografia. Mendeley

La Biblioteca respon

Peticions en línia

Llista de noves adquisicions bibliogràfiques

UdGBabel

XIFRA: Sistema d'informació socioeconòmica local

Google

La Biblioteca és membre de: CBUC i REBIUN

CBUC

REBIUN


Llibres electrònics

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | LM | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Altres
Has escollit la inicial S
Hi ha 890 resultats

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Statistical Tools for Nonlinear Regression : A Practical Guide With S-PLUS and R Examples SpringerLink e-Books
Statistics and Analysis of Shapes SpringerLink e-Books
Statistics Applied to Clinical Trials SpringerLink e-Books
Statistics for corpus linguistics {Edinburgh textbooks in empirical linguistics} eBook Collection
Statistics for Lawyers SpringerLink e-Books
Statistics for Lawyers SpringerLink e-Books
Statistics for microarrays Ebrary/Elibro
Statistics in dialectology eBook Collection
Statistics in Medicine (Second Edition) ScienceDirect e-Books
Statistics in Spectroscopy (Second Edition) ScienceDirect e-Books
Statistics of Linear Polymers in Disordered Media ScienceDirect e-Books
Statistics: problems and solutions MyLibrary
Statistique SpringerLink e-Books
Statistique non Paramétrique Asymptotique SpringerLink e-Books
Steal this computer book : What they won't tell you about the internet eBook Collection
Stealing the Network: How to Own an Identity ScienceDirect e-Books
Steels (3) ScienceDirect e-Books
Steels (Third Edition) ScienceDirect e-Books
Stem Cells ScienceDirect e-Books
Stetige Faltungshalbgruppen von Wahrscheinlichkeitsmaßen und erzeugende Distributionen SpringerLink e-Books
Stochastic Ageing and Dependence for Reliability SpringerLink e-Books
Stochastic Analysis SpringerLink e-Books
Stochastic Analysis and Applications SpringerLink e-Books
Stochastic Analysis and Related Topics SpringerLink e-Books
Stochastic Analysis and Related Topics II SpringerLink e-Books
Stochastic Analysis of Computer Storage SpringerLink e-Books
Stochastic Analysis of Computer Storage SpringerLink e-Books
Stochastic and Global Optimization SpringerLink e-Books
Stochastic and Global Optimization SpringerLink e-Books
Stochastic Approximation and Its Applications SpringerLink e-Books
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

Has escollit la inicial S
Hi ha 890 resultats
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | LM | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Altres