Biblioteca de la UdG

Llibres electrònics

 

     Cercar a catàlegs

  •  El meu compte

DUGi: Repositori digital de la UdG

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

ORCID

DIALNET

Gestor de bibliografia. Mendeley

La Biblioteca respon

Peticions en línia

Llista de noves adquisicions bibliogràfiques

UdGBabel

XIFRA: Sistema d'informació socioeconòmica local

Google

La Biblioteca és membre de: CBUC i REBIUN

CBUC

REBIUN


Llibres electrònics

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | LM | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Altres
Has escollit la inicial S
Hi ha 611 resultats

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21
Statistics of Linear Polymers in Disordered Media ScienceDirect e-Books
Statistics: problems and solutions MyLibrary
Steal this computer book : What they won't tell you about the internet eBook Collection
Stealing the Network: How to Own an Identity ScienceDirect e-Books
Steels (3) ScienceDirect e-Books
Steels (Third Edition) ScienceDirect e-Books
Stem Cells ScienceDirect e-Books
Stochastic Ageing and Dependence for Reliability SpringerLink e-Books
Stochastic analysis of computer storage SpringerLink e-Books
Stochastic and global optimization SpringerLink e-Books
Stochastic approximation and its applications SpringerLink e-Books
Stochastic approximation and recursive algorithms and applications SpringerLink e-Books
Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance SpringerLink e-Books
Stochastic Dominance SpringerLink e-Books
Stochastic dynamics SpringerLink e-Books
Stochastic Finance SpringerLink e-Books
Stochastic geometry SpringerLink e-Books
Stochastic Linear Programming SpringerLink e-Books
Stochastic modeling in economics and finance SpringerLink e-Books
Stochastic Modeling of Manufacturing Systems SpringerLink e-Books
Stochastic Models in Queueing Theory (Second Edition) ScienceDirect e-Books
Stochastic models in reliability SpringerLink e-Books
Stochastic Numerics for the Boltzmann Equation SpringerLink e-Books
Stochastic Optimization Methods SpringerLink e-Books
Stochastic Petri nets SpringerLink e-Books
Stochastic Processes ScienceDirect e-Books
Stochastic Processes in Physics and Chemistry (Third Edition) ScienceDirect e-Books
Stochastic Processes, Optimization, and Control Theory: Applications in Financial Engineering, Queueing Networks, and Manufacturing Systems SpringerLink e-Books
Stochastic-process limits SpringerLink e-Books
Stock Market Anomalies SpringerLink e-Books
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

Has escollit la inicial S
Hi ha 611 resultats
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | LM | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Altres