Biblioteca de la UdG

Llibres electrònics

 

     Cercar a catàlegs

  •  El meu compte

DUGi: Repositori digital de la UdG

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

ORCID

DIALNET

Gestor de bibliografia. Mendeley

La Biblioteca respon

Peticions en línia

Llista de noves adquisicions bibliogràfiques

UdGBabel

XIFRA: Sistema d'informació socioeconòmica local

Google

La Biblioteca és membre de: CBUC i REBIUN

CBUC

REBIUN


Llibres electrònics

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | LM | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Altres
Has escollit la inicial S
Hi ha 886 resultats

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Social responsibility in the information age : Issues and controversies eBook Collection
Social Security, Demographics, and Risk SpringerLink e-Books
Social tourism in Europe: theory and practice Dawson
Socially Intelligent Agents : Creating Relationships With Computers and Robots SpringerLink e-Books
Socially responsible investing : Making a difference and making money eBook Collection
Societats pluriculturals i educació: la interculturalitat com a resposta eDU-Library
Society and Health : Sociology for Health Professionals SpringerLink e-Books
Society, Behaviour, and Climate Change Mitigation SpringerLink e-Books
Society, spirituality, and the sacred : A social scientific introduction eBook Collection
Society, state, and urbanism : Ibn Khaldun's sociological thought eBook Collection
Sociolegal Control of Homosexuality : A Multi-nation Comparison SpringerLink e-Books
Sociolinguistic variation Ebrary/Elibro
Sockets, Shellcode, Porting, & Coding ScienceDirect e-Books
Soft Computing For Complex Multiple Criteria Decision Making SpringerLink e-Books
Soft Lens Fitting ScienceDirect e-Books
Soft Matter Physics : An Introduction SpringerLink e-Books
Soft Mechanochemical Synthesis : A Basis for New Chemical Technologies SpringerLink e-Books
Software Design for Engineers and Scientists ScienceDirect e-Books
Software Development for Engineers ScienceDirect e-Books
Software Frameworks and Embedded Control Systems LNCS
Software Language Engineering Lecture Notes in Computer Science
Software process improvement for small and medium enterprises: techniques and case studies MyLibrary
Software testing and global industry: future paradigms MyLibrary
Software y hardware del C8XC251 Llibres digitals de la UPC
SOI Circuit Design Concepts SpringerLink e-Books
SOI Design : Analog, Memory and Digital Techniques SpringerLink e-Books
Soil and Environmental Chemistry ScienceDirect TextBooks
Soil Ecology SpringerLink e-Books
Soil Formation SpringerLink e-Books
Soil Formation SpringerLink e-Books
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

Has escollit la inicial S
Hi ha 886 resultats
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | LM | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Altres