Biblioteca de la UdG

Llibres electrònics

 

     Cercar a catàlegs

  •  El meu compte

DUGi: Repositori digital de la UdG

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

ORCID

DIALNET

Gestor de bibliografia. Mendeley

La Biblioteca respon

Peticions en línia

Llista de noves adquisicions bibliogràfiques

UdGBabel

XIFRA: Sistema d'informació socioeconòmica local

Google

La Biblioteca és membre de: CBUC i REBIUN

CBUC

REBIUN


Llibres electrònics

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | LM | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Altres
Has escollit la inicial S
Hi ha 601 resultats

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21
Species of mind : The philosophy and biology of cognitive ethology eBook Collection
Specimen handling, preparation, and treatments in surface characterization SpringerLink e-Books
Spectral Analysis in Engineering ScienceDirect e-Books
Spectral interpretation of decision diagrams SpringerLink e-Books
Spectroscopy and Modeling of Biomolecular Building Blocks ScienceDirect e-Books
Spectroscopy of emerging materials SpringerLink e-Books
Spectroscopy of Polymers (Second Edition) ScienceDirect e-Books
Speech and human-machine dialog SpringerLink e-Books
Speech processing in the auditory system SpringerLink e-Books
Speech separation by humans and machines SpringerLink e-Books
Sphere packings SpringerLink e-Books
Spillovers and Innovations SpringerLink e-Books
Spin labeling SpringerLink e-Books
Spin-Crossover Materials - Properties and Applications Wiley Online Library e-books
Spinal Cord Injuries ScienceDirect e-Books
Spine Secrets Plus (Second Edition) ScienceDirect e-Books
Spine Technology Handbook ScienceDirect e-Books
Spirituality and ethics in management SpringerLink e-Books
Sport and exercise psychology Ebrary/Elibro
Sport; a philosophic inquiry eBook Collection
Sports Injury Prevention Wiley Online Library e-books
Sports Media (Second Edition) ScienceDirect e-Books
Sports Vision ScienceDirect e-Books
Stability of drugs and dosage forms SpringerLink e-Books
Stability of Structures ScienceDirect e-Books
Stability of superconductors SpringerLink e-Books
Stable Radicals - Fundamentals and Applied Aspectsof of Odd-Electron Compounds Wiley Online Library e-books
Stakeholder Trust in Family Businesses SpringerLink e-Books
Stalin as military commander {Military Commanders series} eBook Collection
Stalkers and their victims eBook Collection
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

Has escollit la inicial S
Hi ha 601 resultats
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | LM | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Altres