Agenda

Cerca d'activitats


  

Recull d'activitats

Curs d'Especialització en ArcGis 9.3 aplicat a la Gestió Ambiental (Quinzena Edició)
 
Inici:
04/03/2011 00:00
Fi:
14/04/2011 20:00
Període:
Del 4 de març al 5 d'abril
Lloc:
Facultat de Lletres
Organitza:
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG
Crèdits:
Formació bonificable per a l'empresa
Inscripcions:
Fins a 15 dies abans de l'inici del curs

Presentació:
Els sistemes d'informació geogràfica han experimentat una evolució extraordinària que ha multiplicat les seves possibilitats d’aplicació; s’han convertit en una eina imprescindible per al desenvolupament d’estudis d’anàlisi i gestió territorial entre els quals destaquen els de caràcter ambiental. L’estudi de la problemàtica ambiental presenta un interès destacat per la seva transcendència social i territorial. La seva complexitat creixent exigeix eines cada cop més potents, com ara els sistemes d'informació geogràfica.


Objectius:
– Formar l’alumne en la utilització d’un dels sistemes d’informació geogràfica (SIG) amb més difusió en la pràctica professional (l’ArcGis 9.1 d’ESRI).
– Fer avinent als alumnes la potencialitat d’aquest tipus de programari en l’anàlisi i gestió ambiental.

El curs pretén desenvolupar aptituds per a la gestió i anàlisi de diverses qüestions ambientals mitjançant el desenvolupament de casos pràctics. Tot això des d’un enfocament interdisciplinari que, en aquest cas, aplega l’aprenentatge d’un programari d’alta especialització com és l’ArcGis 9.1 i l’estudi de fenòmens de dimensió territorial que incideixen en un àmbit d’estudi de màxima vigència, com és el del medi ambient.
D’aquesta manera, l’alumne aprendrà tècniques per millorar la recollida de residus, calcular el risc potencial d’incendi per tal d’enriquir plans d’actuació i prevenció contra els incendis, aprendre com un SIG pot ajudar a l’anàlisi de la conservació del patrimoni natural i un primer pas a la difusió de dades geogràfiques per Internet.


A qui s'adreça:
A estudiants o professionals vinculats a l’anàlisi i gestió ambiental que vulguin dotar-se de les tècniques més innovadores per al desenvolupament de la seva pràctica professional, com ara ambientòlegs, biòlegs, geògrafs i enginyers, entre d’altres.

Programa:

1- Introducció als SIG (GIS) i a les eines ArcGis. Conceptes bàsics i entorns principals de treball.
-Conceptes bàsics (definició d’un GIS, bases de dades relacionals, relacions de veïnatge, consultes espacials i alfanumèriques, anàlisi geomètrica, entrada i sortida d’informació, definició de models d’anàlisi).
-Entorns principals d’ArcGis: ArcCatalog, ArcMap (View o vista, Layout o preimpressió, Table/view query, Analyst Tools).
 

2- El foc. La localització i determinació del risc potencial a escala local i regional com a mitjà preventiu en plans d’actuació.
-Cartografia del risc d’ignició (variables topogràfiques, de l’espai verd i antròpiques).
-Cartografia del risc antròpic (valoració social i econòmica).
 

3- La problemàtica dels residus en l’àmbit local. Localització òptima d’una planta de residus. Optimització de rutes de recollida selectiva.
-Plantes i la seva ubicació (implantació òptima d’una possible planta de residus a partir de criteris ambientals i socioeconòmics).
-Optimització de rutes de recollida selectiva (anàlisi jeràrquica de la xarxa viària, definició òptima dels punts de recollida, determinació dels recorreguts).
 

4- Patrimoni natural. Valoració i zonificació dels espais naturals a partir d’anàlisi multicriteri.
-Zonificació dels espais naturals a partir d’anàlisi multicriteri (valoració de l’espai verd com a espai natural, social i econòmic).
 

5- Els servidors de mapes per Internet (IMS).
-Definició i conceptes d’un IMS, configuració en un entorn web, criteris de visualització i definició de capes.


Professorat:

- Emili del Pozo Trias. Llicenciat en Geografia i analista SIG al Departament de Sistemes d’Informació Geogràfica a Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d’Infraestructures, SA.


 

Sistema d'avaluació:

– Caldrà assistir a un mínim del 80% de les sessions.


Dades d'interès:
Edició: Quinzena

Organitza: Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG

Direcció: Varga Linde, Diego

Titulació que s'obté: Curs d'Especialització en ArcGis 9.3 Aplicat a la Gestió Ambiental per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació*

* Inclou la taxa d'expedició del títol


Data d'inici:
04/03/2011

Data de finalització:
06/05/2011

Horari:
Divendres de 18 a 21 h


Número d'hores:
30

Número de crèdits:
3.00

Número de places:
19

Preu:
299 €

 

Lloc de realització:
Facultat de Lletres (pendent de confirmar)
Documentació i inscripcions:
Matrícula: Fins a 15 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
– Fotocòpia del DNI.

* La Fundació es reserva el dret d’anul·lar el curs. L’organització es compromet a comunicar-ho als alumnes amb antelació suficient i a tornar l’import de tots els pagaments realitzats.

Finançament:
La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web.
Si estàs a l’atur informa’t a la nostre web sobre les ajudes a les que et pots acollir.

<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.>