Agenda

Cerca d'activitats


  

Recull d'activitats

Conferències a càrrec del Prof. Jürgen Metzger, de la Universitat d’Oldenburg, Alemanya.“Mechanistic studies of chemical reactions by Electrospray Ionization Mass Spectrometry (ESI-MS)”.
 
Període:
28 d'abril a les 10h i 29 d'abril a les 12h
Lloc:
Sala de Graus de la Facultat de Ciències
Organitza:
Grup de recerca de Catàlisi i Bioinorgànica del Departament de Química

El grup de recerca de Catàlisi i Bioinorgànica del Departament de Química organitza dos seminaris sobre estudis mecanístics de reaccions orgàniques emprant la tècnica de l’espectrometria de masses. El conferenciant és el Prof Jüergen Metzger de la Universitat d’Oldenburg el grup del qual té una línea de recerca basada en l’ús de l’espectrometria de masses amb ionització per electrospray (ESI) i la ionització química a pressió atmosfèrica (APCI) per a la determinació d’espècies químiques en solució. Aquestes tècniques es caracteritzen per una elevada sensibilitat i un ampli rang dinàmic fet que les converteix en mètodes molt adequats per a la detecció d’intermedis en reaccions orgàniques. L’objectiu principal del grup del Prof. Metzger és el desenvolupament de nous mètodes per detectar intermedis reactius en reaccions en solució, interessant-se de forma especial en la detecció d’espècies neutres tals com radicals.

 

Les dues xerrades estan enfocades des de dues perspectives diferents. La primera d’elles de títol "How can we see radicals as intermediates of radical chain reactions, and other reactive intermediates of important organic reactions in solution?"està dirigida a estudiants de tercer i quart curs de la llicenciatura de Química i donarà una visió general de la importància de conèixer quins intermedis reactius es generen en una reacció química per tal de poder-la optimitzar i fer més eficient el procés.

 

La segona xerrada de títol “Atmospheric Pressure Ionization Mass Spectrometry (API-MS), a Novel Tool for the study of Reactive Intermediates of Chemical Reactions in Solution" està enfocada a estudiants de postgrau i investigadors interessats en l’ús d’aquesta tècnica com a eina essencial per a la determinació d’espècies reactives en solució.

 

El Prof. Metzger ha publicat més de 125 articles científics d’alt nivell dedicats tant als estudis anteriorment mencionats com a la síntesi sostenible i ambientalment benigna de productes amb interès industrial. Investigadors del grup de recerca de Catàlisi i Bioinorgànica de la UdG també dediquen part de la seva activitat de recerca als estudis mecanístics de reaccions orgàniques fent ús d’aquesta tècnica, especialment reaccions catalitzades per metalls de transició.