If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Events

Cerca d'activitats


  

Events archive

Fòrum de debat per el desenvolupament sostenible de les ciutats litorals mediterrànies "La nova ciutat mediterrània" , 22 d’octubre de 2009 , Palamós
 
Període:
22 d'octubre
Lloc:
Jardins de l’Hotel La Malcontenta - Palamós
Organitza:
Ajuntament de Palamós i l'Obra Social ”la Caixa”. Col·labora la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona
Crèdits:
NO
Inscripcions:
SI - 80 euros. Les places són limitades.

La Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona col·labora en aquet Fòrum. Organitza l’Ajuntament de Palamós i l'Obra Social ”la Caixa”.


Títol de la ponència de Jordi de Cambra: "El desenvolupament sostenible i la seva desvirtuació".

Resum: El desenvolupament sostenible és el desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats. La creixent reducció del desenvolupament sostenible a les seves dimensions ambientals, tant en el marc del discurs polític com en el de molts moviments de l'activisme ambiental, deixa de banda les dimensions ètiques, polítiques, socials, econòmiques i culturals de la sostenibilitat. Aquest reduccionisme comporta l'obstaculització de la recerca d'alternatives al model vigent per a la construcció de societats equitatives políticament, social, econòmica i cultural i, per tant, "sostenibles" en el seu sentit genuí.

 

 

La Cátedra UNESCO de Dearrollo Humano Sostenible de la Universidad de Girona colabora en este Forum. Organiza el Ayuntamiento de Palamós y la Obra Social ”la Caixa”.


Título de la ponencia de jordi de Cambra: "El desarrollo sostenible y su desvirtuación".

Resumen: El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. La creciente reducción del desarrollo sostenible a sus dimensiones ambientales, tanto en el marco del discurso político como en el de muchos movimientos del activismo ambiental, deja de lado las dimensiones éticas, políticas, sociales, económicas y culturales de la sostenibilidad. Este reduccionismo comporta la obstaculización de la búsqueda de alternativas al modelo vigente para la construcción de sociedades política, social, económica y culturalmente equitativas y, por tanto, "sostenibles" en su sentido genuino.

 

 

Dates / data : 22 d’octubre de 2009

Lloc / lugar : Jardins de l’Hotel La Malcontenta - Palamós


Inscripció, informació i programa/ inscripción, información y programa


Invitació/invitación

 


Més informació/más información: Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la UdG. a/e: sec.cunescodhs@udg.es