Agenda

Cerca d'activitats


  

Recull d'activitats

Globalització i mercat laboral: les eines derivades de la normativa internacional del treball
 
Període:
14 d'abril, de 16.15 a 18 h
Lloc:
Aula 1H, Facultat de Dret
Organitza:
Doctorat Globalització i Dret

Seminari de doctorat de l’àmbit de Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Sessió d’estudi i debat, a càrrec del Dr. Jean-Michel Servais, càtedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Lièje, sobre la Globalització i el mercat laboral: les eines derivades de la normativa internacional del treball.
Aquest seminari s’inclou en el programa subvencionat pel MCI de 2009 d’afavoriment de la mobilitat de professorat visitant.