If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Events

Cerca d'activitats


  

Events archive

Seminari sobre diversitat, societat i drets. Una anàlisi desde la interculturalitat
 
Període:
18 i 19 de novembre
Lloc:
Aula de Pràctica Jurídica i Aula Seminari de la Facultat de Dret
Organitza:
Seminari Permanent de Cultura Jurídica de la UdG; Càtedra UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible; Projecte de recerca SEJ2007-61209

Diversitat, societat i drets són enunciats que donen raó de ser del context en què vivim —social—, de la manera com s’expressa i s’anuncia aquest context —divers— i de les formes de pensar alternatives i proposades per garantir la convivència en una societat plural —els drets—. Aquest seminari pretén dialogar a partir de les exigències i reptes que projecten aquests enunciats, però des de les possibilitats que ofereix l’enfocament intercultural. D’aquí sorgeix la necessitat de convocar i confrontar diferents experiències que permetin situar una primera experiència de diàlegs sobre totes aquestes qüestions.

Programa