Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

16/02/2016
Què en pensen de les seves vides els nens i nenes d’arreu del món?
imatge

El catedràtic de Psicologia Social i professor emèrit de la Universitat de Girona, Ferran Casas, ha coordinat a Catalunya un estudi d’escala internacional on s’ha preguntat a més de 17.000 infants de 8 anys quin és el seu punt de vista sobre la seva pròpia vida.

Més de 17.000 infants d’edat a l’entorn dels 8 anys de 16 països diferents de quatre continents han contestat preguntes sobre experiències i punts de vista relacionats amb les seves pròpies vides. Aquest tipus de recerca i amb aquest grup d’edat és poc freqüent. Ens trobem davant de la mostra més àmplia, i també més diversa pel què fa a temàtiques d’estudi, que mai s’ha realitzat amb nens i nenes d’aquestes edats a nivell internacional. 

El segon informe de l’estudi del Children’s Worlds, publicat avui, mostra resultats importants que poden ser utilitzats per millorar la vida dels nens i nenes d’arreu del món. La Fundació Jacobs ha finançat la recerca que es troba rere aquest informe, i ha anunciat tornar a donar suport a aquest projecte, aquesta vegada a una altra onada de recollida de dades que espera desenvolupar-se en més països i que començarà el 2017.

El punt de vista dels infants rarament és objecte d’estudi. Children’s Worlds és una recerca que vol cobrir aquest buit. Els qüestionaris administrats preguntaven als nens i nenes sobre els aspectes clau de les seves vides incloent la família i la casa on viuen, els amics i amigues, els diners i possessions personals, la vida escolar, la zona on viuen, el temps lliure, el benestar personal, la seva coneixença dels Drets dels Infants, i la seva felicitat global. 

La majoria d’infants de 8 anys dels 16 països estan satisfets amb les seves vides en general, però una minoria (al voltant del 6% dels nens i nenes enquestats) tenen un nivell de benestar subjectiu molt baix. Els percentatges de baixes puntuacions en benestar subjectiu varien des de menys del 3% a Colòmbia i Romania, fins per sobre del 9% a Etiòpia, Corea del Sud i Regne Unit.

Opinions dels infants catalans

A Catalunya es van recollir dades d’una mostra representativa de 3.756 nois i noies de 108 escoles i instituts que cursaven 3r i 5è d’educació primària i 1r de la ESO. Els resultats obtinguts dibuixen un escenari en què la majoria de nens i nenes informen d’un alt benestar subjectiu en els diferents àmbits de la seva vida. No obstant això, els nivells de benestar no estan distribuïts uniformement, i s’han identificat situacions i subgrups d’infants amb puntuacions significativament inferiors a la mitjana, als quals caldria dedicar esforç i dedicació, com ara els nascuts fora d’Espanya, els que tenen menys accés a noves tecnologies, els que se senten rebutjats pels seus companys d’escola, els que viuen situacions d’inseguretat, els que han patit canvis recents en les seves famílies o en les seves vides i els que no coneixen els seus drets. Crida l’atenció la disminució molt important de la satisfacció global amb les seves vides i amb alguns àmbits de la vida, particularment amb aspectes de la vida escolar i de la zona en la que viuen, entre els 10 i els 12 anys. També s’observa que els estudiants d’escoles i instituts de zones urbanes presenten puntuacions més baixes que els de zones semiurbanes o rurals.


El prof. Ferran Casas, catedràtic de Psicologia Social, professor emèrit de la Universitat de Girona i coordinador de la recerca a Catalunya, ha comentat que “no és la primera vegada que les informacions que ens donen els nens i nenes sobre les seves pròpies vides ofereixen una visió inesperada de la realitat”.