Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Actuació en urgències i emergències (3106G01009/2012)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2012
 • Descripció : Conceptes d'urgència i emergència, Sistema integral d'urgències, Organització general de les urgències. Transport sanitari i fisiopatología del transport. Valoració inicial del pacient urgent. Atenció d'infermeria a múltiples víctimes, Suport vital bàsic i avançat. Urgències mèdiques. Hemorràgies i xoc. Traumatismes greus. Lesions òssies, articulars i musculars. Ferides, mossegades i picades. Urgències relacionades amb el fred i el calor. Lesions per agents físics, Intoxicacions.
 • Crèdits ECTS : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Anual

Professorat : MARIA CARMEN ARPI MIROVICENÇ CARRERAS FRAUNURIA FUERTES IZQUIERDOLYDIA GARCIA PEREZSANDRA GELABERT VILELLAMARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERAJOSEP OLIVET PUJOLCAROLINA RASCON HERNANMARTA RAURELL TORREDAANGEL ROMERO COLLADOBERNAT CARLES SERDA FERRERCRISTINA SERRABASSA FUNOLLCARME SUÑOL GURNESDALMAU VILA VIDAL

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3
Pràctiques de laboratori4
Pràctiques de laboratori5
Pràctiques de laboratori6
Aprenentatge basat en problemes1
Aprenentatge basat en problemes2
Aprenentatge basat en problemes3
Aprenentatge basat en problemes4
Aprenentatge basat en problemes5
Aprenentatge basat en problemes6
Grup B

Durada : Anual

Professorat : MARIA CARMEN ARPI MIROMARIA PILAR AVILA CASTELLSVICENÇ CARRERAS FRAUNURIA FUERTES IZQUIERDOEVA GASULL PUJOLJOSEP OLIVET PUJOLCAROLINA RASCON HERNANMARTA RAURELL TORREDABERNAT CARLES SERDA FERRERCRISTINA SERRABASSA FUNOLLCARME SUÑOL GURNESDALMAU VILA VIDAL

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria2
Pràctiques de laboratori10
Pràctiques de laboratori11
Pràctiques de laboratori12
Pràctiques de laboratori7
Pràctiques de laboratori8
Pràctiques de laboratori9
Aprenentatge basat en problemes10
Aprenentatge basat en problemes11
Aprenentatge basat en problemes12
Aprenentatge basat en problemes7
Aprenentatge basat en problemes8
Aprenentatge basat en problemes9

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Dissenyar sistemes de cures dirigides a persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 2. 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 3. Garantir la seguretat de les persones ateses: en les situacions de risc vital.
 4. Gestionar el temps i recursos materials disponibles de manera eficient.
 5. Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 6. Realitzar les cures infermeres de manera individualitzada, planificant-les i avaluant-les amb la participació de la persona atesa, família o grup de petinença i d’altres professionals.
 7. Proporcionar les cures d’Infermeria necessàries per garantir el benestar i confort a les persones, en totes les etapes del cicle vital, que es troben en situació de malaltia, patiment o incapacitat i als seus cuidadors.
 8. Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.
 9. Utilitzar adequadament les tecnologies de informació i comunicació sanitàries

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Introducció als sistemes d'emergències mèdiques
    1.1. Concepte i objectius
    1.2. Funcions i limitacions
    1.3. Recursos sanitaris

  2. Valoració del pacient
    2.1. Pautes generals d'actuació
      2.1.1. Valoració de l'escenari
      2.1.2. Valoració inicial
      2.1.3. Historia i exploració física
    2.2. Mobilitzacions incials en el malalt mèdic

  3. Suport vital bàsic instrumentalitzat i desfibril·lació externa automàtica.
    3.1. Què és la ressuscitació?
    3.2. La cadena de la supervivència
    3.3. Suport vital bàsic en l'adult
    3.4. Dispositius per a la via aèria
    3.5. La desfibril·lació externa automàtica
      3.5.1. Què és un desfibril·lador extern automàtic (DEA)?
      3.5.2. Ús del DEA
    3.6. El suport vital bàsic pediàtric
    3.7. L'obstrucció de la via aèria

  4. Hemorràgies i xoc.
    4.1. Tipus de hemorràgies i signes de gravetat
    4.2. Pautes d'actuació
    4.3. Reconeixement i tractament inicial del xoc

  5. Urgències médiques.
    5.1. Malalties sobtades
    5.2. Urgències respiratòries
    5.3. Urgències cardiovasculars
    5.4. Alèrgies
    5.5. Enverinaments i sobredosis

  6. Urgències traumatologia.
    6.1. Valoració inicial del malalt traumàtic
    6.2. Traumatismes dels teixits tous
    6.3. Traumatismes muculoesquelètics
    6.4. Traumatismes cranials i de columna
    6.5. Traumatismes toràcics i abdominals
    6.6. Principis bàsics en la mobilització del malalt traumàtic

  7. Urgències relacionades amb el fred i la calor
    7.1. Urgències ambientals.
      7.1.1. Transtorns relacionades amb el fred
      7.1.2. Transtorns relacionades amb la calor
    7.2. Lesions per agents físics
      7.2.1. Cremades, tipus de cremades, primers cuidats
      7.2.2. Cremades per substancies químiques
      7.2.3. Cremades per electricitat, electrocució

  8. Planificació i resposta davant d'una catàstrofe.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL)7,51724,5
Classes expositives22,54567,5
Classes pràctiques19827
Lectura / comentari de textos01111
Prova d'avaluació202
Resolució d'exercicis 066
Simulacions088
Sortida de camp224
Total 5397150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Will Chapleau, EMT-P, RN, TNS, Peter Pons, MD (2008). Técnico en emergencias sanitarias (1ª). Barcelona: Elsevier España S.L.. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Will Chapleau (2010). Guía rápida para el primer interviniente en emergencias (2ª). Barcelona: Elsevier España S.L.. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Will Chapleau (2007). Primer interviniente en emergencias (1ª). Madrid: Elsevier España. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Munro, John F. (cop. 2001 ). Macleod exploración clínica (10a ed.). Barcelona [etc.]: Harcourt. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Proehl, J.A. (2005). Enfermería de urgencias: técnicas y procedimientos (3ª). Elsevier. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Richards, Ann (2010). Guía de supervivencia para enfermería hospitalaria (2ª). Elsevier. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • NAEMT (2011). PHTLS Soporte vital y avanzado en el trauma prehospitalario (7ª). Elsevier. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis d'autoaprenantatge Exercicis obligatoris, es podran fer fins a tres intents en un periòde establert.
El resultat final es el promig de la nota obtinguda de tots els intents realitzats.
10
Aprenantage basat en problemesEls temes treballats s'evaluaran en l'examen escrit i a l'hora la seva assistència i treball representarà el 20% de la nota.És una activitat presencial i obligatoria en el 100% de l'activitat.20
Microsim "Sistema d'aprenentatge interactiu"MicroSim és un sistema d'ensenyament interactiu que permet a l'alumne exercitar-se en la presa de decisions difícils en un moment en què els segons compten.
Per tal d'obtenir la nota, que genera automàticament el propi programa, es imprescindible realitzar i aprovar tots els exercicis en el periòde establert.

5
Prova d'avaluació teòrica presencialSon proves de coneixements teòrics, que inclou preguntes multiresposta en relació al programa de l'assignatura i contingut de les pràctiques de laboratori.50
Prova d'avaluació pràctiques laboratoriS'avaluarà mitjançant tres casos de simulació integrada els coneixements,les habilitats i el sapigue fer. Amb utilització de maniquins anatòmics de simulació, o en situacions en que els propis estudiants participaran com a pacients i/o actuants.
Per poder realitzar l'avaluació pràctica es indispensable l'assistència al 100% de les pràctiques de laboratori.
15

 

Qualificació

La nota final estarà constituïda pel 50% de les avaluacions teòriques, el 10% dels exercicis d'autoaprenentatge, el 15% de les avaluacions de les pràctiques de laboratori, el 20% del Aprenentatge basat en problemes (10% avaluació del procés i 10% proba especifica continguts ABP) i el 5% al Microsim.
Cada prova escrita o cada activitat d'avaluació continuada s'ha de superar amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d’activitats.
Per tal de poder realitzar les avaluacions de les pràctiques de laboratori es indispensable un 100% d’assistència.
Els estudiants que no hagin superat algun dels apartats podran
presentar-se a les activitats de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Els estudiants, que per un motiu justificat documentalment, no hagin assistit a alguna activitat obligatoria. Hauran de recuperar-la mitjançant activitats establertes pel professorat.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Per poder assistir a les pràctiques de laboratori es obligatori l'ús del uniforme i disposar de fonendoscopi, rellotge amb minutera, boligraf i llanterna de butxaca

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Assignatures recomanades
 1. Anatomofisiologia
 2. Atenció d'infermeria a la persona sana
 3. Farmacologia clínica i terapeútica
 4. Fisiopatologia
 5. Infermeria clínica de l'adult 1
 6. Pràcticum 2
 7. Psicologia aplicada a les alteracions de salut
 8. Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
 9. Tècniques i procediments 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top