Facultats i escoles

Contacte

Universitat de Girona

Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues
17004 Girona

Tel. +34 972 418 000

Telèfons de contacte

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address  informacio@udg.edu

Universitat de Girona
    

Facultats i escoles

Facultats i escoles
Les facultats i les escoles de la Universitat de Girona són els centres encarregats de l’organització dels ensenyaments i dels processos que porten a l’obtenció dels títols oficials. Actualment, ofereixen més de quaranta titulacions que abasten els cinc principals àmbits de coneixement: Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials, Humanitats i Tècnics.

Els centres docents s’ubiquen en els 3 campus: Barri Vell, Centre i Montilivi, oferint un marc immillorable per al desenvolupament integral dels nostres estudiants, gràcies a l’ampli ventall de serveis complementaris que us ofereix la UdG.