Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Departamentos

Contacto

Universitat de Girona

Plaça Sant Domènec, 3
Edificio Les Àligues
17071 Girona

Tel. +34 972 418 000

Teléfonos de contacto

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address  informacio@udg.edu

Universitat de Girona

Departaments

Departaments
Són les unitats que coordinen els ensenyaments assignats, participen en la formació d’investigadors a través dels programes de doctorat, organitzen i desenvolupen la recerca per tal de fonamentar la docència, l’avenç i la transferència del coneixement i del progrés social.

Els departaments s’estructuren en àrees de coneixement i agrupen al personal acadèmic donant-los el suport necessari per tal que puguin desenvolupar les activitats i iniciatives que els hi són pròpies.