Departament de Biologia

Biotecnologia de la reproducció assistida

Contacte

Departament de Biologia
Facultat de Ciències
Campus de Montilivi mapa de situació
17071 GIRONA
Tel/Fax +34 972 418 241
dir.depbiologia@udg.edu

Biotecnologia de la reproducció assistida

El grup de Recerca de Reproducció Assistida en Porcí estudia quins són els factors que incideixen sobre la qualitat espermàtica dels mascles reproductors porcins en explotacions de Selecció i Multiplicació, així com quins són els medis idonis per a la conservació, refrigeració i congelació del semen de porcí a fi i efecte d'obtenir a partir d'un mascle els màxim rendiment de dosis seminals i la màxima qualitat de les mateixes.

Podeu visitar la web del grup a la següent adreça: http://fc.udg.edu/~biorep/